Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Oglas o javnoj prodaji nekretnina

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_18_17/10.14 od 28.12.2017. godine, objavljuje

Oglas o javnoj prodaji nekretnina

 1. Predmet javnog oglasa
  Predmet prodaje su nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:
   

RB

OPIS NEKRETNINE

Početna  cijena za prodaju u KM

1

Zemljište – površine 14.560 m2  (suvlasništvo na 1/28) upisano u ZK ul. br. 669 na k.č. br. 1074/3 KO Soko – Općina Gračanica 

350,00

2

Poslovni objekat mlina sa pratećim objektima I zemljište upisano u ZK ul. br. 710 KO SP_Kožuhe – Općina Doboj

4.500,00

3

Kuća (sa bazenom i pomoćnim objektom) površine 184 m2 i dvorište površine 400 m2 upisano u ZK ul. br. 1331 k.č. 1352/12 KO Srebrenik – Općina Srebrenik, ul. M.Ibrahimovića br. 25

21.000,00

4

Zemljište na k.č. 376/1,k.č.378, k.č. 382/1, k.č. 448, k.č. 449, k.č. 381 ukupne površine 16.935 m2 – Općina Usora

2.500,00

5

Gradilište površine 2.311 m2 na kojem je izgrađena nedovršena zgrada – poslovni objekat dijelom na tri etaže. Banka je suvlasnik 5/6. Nekretnine upisane u ZK ul. br. 1502 k.č. 149/2 KO Guber Livno. Objekat nije uknjižen u zemljišne knjige. – Općina Livno

5.000,00

6

Poslovni objekti i zemljište upisano u ZK ul. br. 13 i ZK ul. br. 15 KO SP_Kruščica – Općina Vitez

42.000,00

7

Stambeni objekat i zemljište – ZK ul. br. 1 KO SP_Kruščica – Općina Vitez

18.000,00

8

Jezero i zemljište upisano u ZK ul. br. 160 SP Mrakodol – Općina Kostajnica

20.000,00

9

Kuća sa kućištem i dvorištem površine 792 m2 upisano u ZK ul. br. 1326 - Općina Bugojno

18.000,00

10

Motel sa pratećim objektima i zemljištem upisano u ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kč br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27 – Općina Novi Travnik

195.000,00

11

Kuća i dvorište upisano u ZK ul. br. 164 KO SARAJEVO XII na kč br. 951/4 - Općina Stari grad

195.000,00

12

Zemljište upisano u ZK ul. br. 80 KO Omazići na kč br. 61/1, 61/4, 62/1, 63/1, 63/8, 64/1 i 64/2 odnosno KKU br. 80 isti brojevi parcela – Općina Banovići

130.000,00

13

Nekretnine upisane u ZK ul. br. 17 KO Ljubotići na kč br. 3423/2 u naravi diskont sa zemljištem i kč br. 3429 u naravi ekonomsko dvorište – Općina Široki brijeg

43.000,00

14

Poslovna zgrada i dvorište upisano u ZK ul. br. 1371 KO Kraljevac na kč br. 15/1 i 15/2 ukupne površine 3.092 m2 – Općina Visoko 403.000,00

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.
 

 1. Pravo učešća
  Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

   
 2. Sadržaj ponude
  Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa od 10% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Ponude trebaju ostati valjane u roku od 45 dana počevši od posljednjeg dana određenog za prihvaćanje ponuda. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave u sredstvima javnog informisanja.

   
 3. Način plaćanja
  Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 35 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

   
 4. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.
   
 5. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke.
   
 6. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.
   
 7. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664 i 497 559

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×