Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Auto kredit


Krediti za kupovinu novih ili polovnih vozila donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

 • NKS već od 5,40% (EKS FBiH, DB I RS 6,16%)*
 • Mogućnost kupovine polovnog ili novog vozila
 • Krediti do 100.000 KM
 • Rok otplate do 7 godina


Pregled rata kredita za kupovinu vozila:

Iznos KM

3 godine

4 godine

5 godina

7 godina

10.000

301,51

232,11

190,55

143,23

    30.000   

904,52

696,33

571,65

429,68

    40.000   

1.206,03

928,44

762,20

572,91

    50.000   

1.507,54

1.160,55

952,75

716,13

    70.000   

2.110,56

1.624,77

1.333,85

1.002,58

   100.000   

3.015,08

2.321,09

1.905,50

1.432,26

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za auto kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, te troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom u valuti KM.


 Preuzmite Informativni list za auto kredit​


Korisnik kredita
 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena kredita
 • kupovina novih ili polovnih automobila, lakih komercijalnih vozila, skutera, motocikla, traktora, ski-jet-ova od pravnih ili fizičkih osoba. Kod kupovine polovnih vozila, starost vozila u trenutku kupovine ne može biti veća od 5 godina.

Rok otplate kredita

 • do 7 godina

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni računa po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • založno pravo vlasništva na vozilu
 • ovjerena izjava o izvršnosti Ugovora o zalogu od korisnika kredita
 • polica osiguranja motornog vozila (potpuno kasko osiguranje bez franšize) vinkulirana u korist Banke - obavezan instrument osiguranja za kredite preko 10.000,00 EUR u protuvrijednosti KM
 • izuzeta vlasnička knjižica vozila tj. korisnici kredita kao vlasnici vozila dužni su Banci uručiti vlasničku knjižicu i time osigurati da vlasnik vozila neće prodati založeno vozilo bez znanja i saglasnosti Banke
 • za polovna vozila potrebna je procjena vrijednosti motornog vozila koja ne smije biti starija od 90 dana
 • moguće kombinacije instrumenata osiguranja kredita
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×