Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Zamjenski kredit

ZAHTJEV ZA KREDIT MOŽETE PREUZETI OVDJE


Zamjenski krediti Vam donose sljedeće mogućnosti i pogodnosti:
 • iznosi kredita do 50.000 KM
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • polica osiguranja kredita po Vašem izboru 
 • fiksna ili promjenjiva kamatna stopa
 • zatvaranje obaveza u drugoj banci u iznosu od samo 30% odobrenog kredita

Zamjenski krediti sa NKS već od 3,00% (EKS 4,16%)*


Pregled rata zamjenskog kredita:

IZNOS KM 3 GODINE 5 GODINA 8 GODINA 10 GODINA
10.000 301,51 190,55 129,96 109,52
20.000 603,02 381,10 259,92 219,04
30.000 904,52 571,65 389,88 328,56
40.000 1.206,03 762,20 519,83 438,08
50.000 1.507,54 952,75 649,79 547,60


* Efektivna kamatna stopa (EKS) za zamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate 12 mjeseci, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti.

 

 Preuzmite Informativni list za zamjenski kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.
 • korisnik kredita na konačni datum dospijeća kredita ne može biti stariji od 65 godina, dok solidarni dužnici (sudužnici) ne mogu biti stariji od 70 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • polica osiguranja kredita
 • banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×